Uchwały Stowarzyszenia Ogrodowego BIPROSTAL

 

Uchwały Walnego Zebrania 2023 rok


Uchwały Walnego Zgromadzenia 2022
                                             Otwórz

Uchwały Walnego Zgromadzenia z roku 2021


Uchwały Walnego Zgromadzenia z roku 2020

Uchwały Walnego Zgromadzenia z roku 2019

Pobierz

Uchwały Walnego Zgromadzenia z roku 2018

Pobierz

Uchwały Walnego Zgromadzenia z roku 2017

Pobierz

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia z roku 2016

 

 

UCHWAŁA 1/2016 z dnia 21.05.2016 roku
Uchwała w sprawie odwołania pana Jana Nowińskiego z Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”

Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 21.05.2016 r. postanawiają odwołać pana Jana Nowińskiego z Zarządu  Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”

 

UCHWAŁA 2/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie przyjęcia pana Piotra Klimowicza do Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”

Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 21.05.2016 r. postanawiają przyjąć pana Piotra Klimowicza do Zarządu  Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”

 

UCHWAŁA 3/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”

Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć Sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal” (§ 56 pkt 1)
 
 
 
UCHWAŁA  4/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie Regulaminu Ogrodu
 
Uczestnicy Walnego Zebrania   Stowarzyszenia  Ogrodowego „Biprostal” w dniu 18.06.2016 r.  postanawiają przyjąć Regulamin Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”
 
 
 
UCHWAŁA  5/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”
 
 
 
UCHWAŁA   6/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”
 
Uczestnicy Walnego Zebrania Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”
 
 
 
UCHWAŁA 7/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć Regulamin Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal” z naniesioną poprawką § 15 punkt 5, uzupełnienie: „(..) kieruje sprawę do zespołu orzekającego do załatwienia w trybie § 31 ust. 1 punkt 4, z powiadomieniem strony.”
 
 
 
UCHWAŁA 8/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć zmiany w Statucie Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”
 
1. § 6 – skreślono punkty 3 i 10;
2. § 42 – dopisano punkt f w brzmieniu: „ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (zgodnie ze zmianą Ustawy z dn. 20.05.2016r.)”;
3. § 56 pkt 1 - skrócenie okresu bezpłatnego użytkowania z 3 lat na 1 rok.
 
 
 
UCHWAŁA 9/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie opłaty eksploatacyjnej
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć opłatę eksploatacyjną w wysokości 0,30 zł/mkw/ pow. działki
 
 
 
UCHWAŁA 10/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie opłaty inwestycyjnej
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć opłatę inwestycyjna w wysokości 0,15 zl/mkw działki.
 
 
 
UCHWAŁA 11/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie opłaty wodnej
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal”  w dniu 18.06.2016 r postanawiają przyjąć opłatę wodną w wysokości 0,80 zł/mkw/ pow. działki, oraz opłatę na fundusz eksploatacyjny w wysokości 0,05 zł/mkw/pow. działki.
 
 
 
UCHWAŁA 12/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie doprowadzenia energii elektrycznej i eksploatacji sieci energetycznej
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć opłatę energetyczną w wysokości 0,10 zł/mkw/ pow. działki.
Opłata za zużycie wg licznika 0,60 zł/kw.
 
 
 
UCHWAŁA 13/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie składki członkowskiej
 
Uczestnicy  Walnego Zebrania Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć opłatę członkowska w Stowarzyszeniu w wysokości 5 zł od osoby.
 
 
 
UCHWAŁA 14/2016 dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie kosztów upomnienia za nieopłacenie wszystkich opłat w terminie
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r postanawiają przyjąć koszty upomnienia w wysokości 50 zł jednorazowo za nieopłacenie wszystkich opłat na rzecz Stowarzyszenia w terminie.
 
 
 
UCHWAŁA 15/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie kary pieniężnej za kradzież wody
 
Uczestnicy Walnego Zebrania Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r postanawiają przyjąć koszty jednorazowej kary pieniężnej za kradzież wody na szkodę Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”  w wys. 500 zł.
 
 
 
UCHWAŁA 16/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie obciążenia kosztami za odłączenie lub ponowne przyłączenie wody
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r postanawiają przyjąć koszty za odłączenie lub ponowne przyłączenie wody w wys. 150 zł.
 
 
UCHWAŁA 17/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie ponownego odbioru i plombowania licznika wody
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć koszty za ponowny odbiór i plombowanie licznika wody w wys. 50 zł.
 
 
 
UCHWAŁA 18/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie kary za kradzież energii elektrycznej
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć koszt jednorazowej kary pieniężnej za kradzież energii elektrycznej na szkodę SO w wys. 500 zł.
 
 
 
UCHWAŁA 19/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie obciążenia kosztami za odłączenie lub ponowne przyłączenie energii elektrycznej
 
Uczestnicy  Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć koszt opłaty za odłączenie lub ponowne przyłączenie energii elektrycznej w wys. 150 zł.
 
 
 
UCHWAŁA 20/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie obciążenia kosztami za ponowny odbiór i plombowanie licznika energii elektrycznej
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć koszty za ponowny odbiór i plombowanie licznika energii elektrycznej w wys. 50 zł.
 
 
 
UCHWAŁA 21/2016 w dniu 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie inwestycji i remontów na rok 2016
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal”  w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć z poprawką plan inwestycji i remontów na rok 2016. Poprawka dotyczyła poprowadzenie rurażu wody w 1 alejce – koszt ok. 5000 zł.
 
 
 
UCHWAŁA  22/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie kary za nieuporządkowanie działki
 
Uczestnicy Zebrania Walnego Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016  r. postanawiają przyjąć karę w wys. 500 zł. za nieuporządkowanie działki do terminu wyznaczonego w 2. upomnieniu wysłanym 30 dni po 1. upomnieniu.
 
 
 
UCHWAŁA 23/2016 z dnia 18.06.2016 roku
Uchwała w sprawie opłat dla nowych użytkowników
 
Uczestnicy Walnego Zebrania  Stowarzyszenia  Ogrodowego ”Biprostal” w dniu 18.06.2016 r. postanawiają przyjąć opłatę dla wszystkich nowych użytkowników za przeniesienie prawa do użytkowania działki  w wys. 150 zł  (wpisowe),  oraz opłatę inwestycyjną w wysokości 500 zł od  niespokrewnionych użytkowników danej działki.
 

 

 
 

 Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Biprostal z roku 2016

 
                                                                                                        
UCHWAŁA Zarządu Nr 1/2016 z dnia 31.05.2016

dotyczy: pełnomocnictwa do konta bankowego
Uczestnicy Zarządu  Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal” na wniosek p. Piotra Klimowicz postanawiają ustalić pełnomocnictwo do konta bankowego Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal” dla:
 - p. Piotra Klimowicza
 - p. Haliny Janiszewskiej                                     
 - p. Marka Łukasika

                                                                                                                     

UCHWAŁA Zarządu Nr 2/2016 z dnia 4.08.2016                                                   ,

dotyczy : kosztów pocztowych
Uczestnicy Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal”w dniu 4.08.2016 postanawiają pobierać opłatę pocztową po każdym wysłanym upomnieniu do użytkownika działki w SO „ Biprostal”.

 

UCHWAŁA Zarządu Nr 3/2016 z dnia 12.08.2016

dotyczy: zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 22
Zarząd SO „BIPROSTAL” postanawia:
Zatwierdzić umowę przeniesienia prawa do działki zawartą w dniu…9.08.2016 .pomiędzy Zbywającym prawo a Nabywającym prawo   –   działka nr 22

 

UCHWAŁA Zarządu Nr 4/2016 z dnia 12.08.2016

dotyczy: zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 116
Zarząd SO „BIPROSTAL” postanawia:
Zatwierdzić umowę przeniesienia prawa do działki zawartą w dniu 29.06.2016 pomiędzy Zbywającym prawo a Nabywającym prawo   –   działka nr 116

 

UCHWAŁA Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12.08.2016

dotyczy: utworzenia strony internetowej
Uczestnicy Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal” w dniu 12.08.2016 postanawiają utworzyć stronę internetową SO „Biprostal”

 

UCHWAŁA Zarządu Nr 6/2016 z dnia 12.08.2016
 
dotyczy: zakupu łącza internetowego
Uczestnicy Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal” w dniu 12.08.2016 postanawiają  zakupić służbowe łącze internetowe dla SO „Biprostal”.

 

UCHWAŁA Zarządu Nr 7/2016 z dnia 25.08.2016

dotyczy: odczytów wodomierzy w Ogrodzie
Uczestnicy Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Biprostal” w dniu 25.08.2016 postanawiają  aby  odczyty wskazań wodomierzy w okresie otwarcia wody w Ogrodzie odbywały się 1 i 15 każdego miesiąca dla SO „Biprostal”. Odczyty wykonywane będą przez gospodarza Ogrodu.

 

UCHWAŁA Zarządu Nr 8/2016 z dnia 15.09.2016

dotyczy: zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 115
Zarząd SO „BIPROSTAL” postanawia:
Zatwierdzić umowę przeniesienia prawa do działki zawartą w dniu 9.09.2016 pomiędzy Zbywającym prawo a Nabywającym prawo   –   działka nr 115

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©2017 Stowarzyszenie Ogrodowe BIPROSTAL, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 26495
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem